ANS GROUP | Vaxt
 

Vaxt

Zaman ən böyük ekvalayzerdir. Kasıbından, varlısından, elmlisindən və cahilindən asılı olmayaraq gündə 24 saat ildə isə 365 gün onların ixtiyarındadır.

Qazananlar iş görməyi sevənlərdir. Həmin insanlar çox böyük layihələrin iştirakçıları  olmaqla bərabər həm də çox aktiv həyat tərzinə malikdir. Nə baş verməsindən asılı olmayaraq iş görməyi sevən insanlar xoşladığı işlə məşğul olmağa vaxt tapırlar.

Narazı insanlar işlərinin uğurlu olmamasına bir çox səbəblər gətirirlər.

Qazanan və narazı insanlar arasında böyük fərq vardır. Zaman qazanan insanların ixtiyarındadır. Narazı insanlar isə heç vaxt tapmırlar.   

Yaxşı menecer və Dahi menecer arasında fərq ondan ibarətdir ki, dahi menecer yaxşı menecerdən fərqli olaraq, fəallıq və məhsuldarlıq arasında fərqi dərhal təhlil edir və nəticə çıxarır. Yaxşı menecer fəaldır, dahi menecer isə məhsuldar.

Vaxtın İdarə olunması nədir?

Vaxtın İdarə olunması «EFL» həyatınıza və iş reciminizə tətbiq etmək deməkdir.

E - effektiv

K-keyfiyyətli

L-çevik  

«EFL» modeli uğurlu enecerlərin yoludur.

Proqramın məqsədi

Proqram Sizə (menecer) vaxt itkinizi hesablamağa və ondan effektli istifadə etməyə imkan verəcəkdir.

Proqramın məqsədi

Proqramm Sizə:

 • Vaxtın dəyərini və vacibliyini
 • Vaxt tələblərini təyin etməyə
 • İş balansını tarazlaşdırmağı, stresi və yüklənmələri daha effektivli idarə etməyi
 • Çoxşaxəli iş tapşırıqların, layihələri və tələbləri daha effektivli idarə etməyi
 •  Məqsədləri, tapşırıqları və prioritetləri təyin etməyi
 • İşinizin optimallaşdırılması üçün alətlərin və texnologyaların tapılması
 • Vaxt qalığınızın artırılması və başqaları ilə işləmə bacarıqları 
 • Fərdi tapşırıqların və layihələrin sistemləşdirilməsi yolu ilə sön möhlətə daha çox riayət etmə
 • Kompetentliklə və inamla gözlənilməz tələbləri idarə etmək
 • Ünsiyyət imkanlarınızdan daha effektiv formada anlama və idarə etmə
 • Texnologiyanı tətbiq etməklə vaxt sisteminizi qurmağı

Vaxtın itirilməsi

Vaxtın idarə olunması

Vaxtın optimallışdırılılması

Menecerin ən qiymətli resursu vaxtdır.  Vaxtını düzğün idarə edə bilməyən menecerin devizi «Saatlar kifayət etmir». Bu zaman ən uğurlu addam vax oğrusunun «tutulması» ola bilər.

Vaxtın itirilməsi

Modulun məqsədi

Bu modulda Biz «vaxt bank» ına müdaxilə edən vaxt oğrusunu «tutmaqla» məşğül olacayıq.

Vaxtın itirirlməsi

Modulun məqsədi

Vaxt oğrularınız aşağıdakılardır:

 • Uğursuz planlaşdırma
 • Ehtiyatsız qərarqəbuletmə
 • Nəzarətsiz ünsiyyət
 • Çoxşaxəli məqsədlər
 • Nizamsız kağız işləri
 • Pozisiya problemi
 • Sistemsizlik

Vaxtın itirilməsi

Sorğü

Hə/yox cavabını seç.

Sizin vacib məsələləri düşünməyə və tapşırıqları planlaşdırmağa vaxtınız var?

Vaxtın itirilməsi

Sorğu Modulu

Vaxtın idarə olunması ilə bağlı sorğünü cavablandırmaq istəyirsinizsə, başlayın.

Vaxtın itirilməsi

Uğürsüz planlaşdırma

Qədim İspan atalarsözü vardır: «Əgər beynində sarayın tikilməsini planlaşdırmırsansa, onu heç vaxt tikməyəcəksən». Vaxtın itirilməsi əsasən üğürsüz planlaşdırmanın nəticəsidir.

Vaxtın itirilməsi

Prioritetlərin olmaması uğursuz planlaşdırmanın nəticəsidir.

Prioritetlərin olmaması Sizin hal-hazırda görülməli və gələsəkdə görmək

istədiyiniz işləriniz arasında ziddiyyətə gətirib çıxaracaq.

Vaxtın itirilməsi

İşi sonraya qoyma uğursuz planlaşdarmanın nəticəsidir.

Biz bəzi işləri sonraya qoyuruq çünki, onlar başqalarından daha vacibdir. Ancaq bilməliyik ki, imkanlar məhduddur. Bu günün işini sabaha qoymaq olmaz.

Vaxtın itirilməsi

Ehtiyatsız qərarqəbuletmə

Qərarların qəbul edilməsi vaxtın planlaşdırımasında ən vacib məqamlardan biridir. Əgər qərar düzğün qəbul olunmamışdırsa onda vaxtın düzgün israfından söhbət gedə bilməz.

Vaxtın itirilməsi

Nəzarətsiz ünsiyyət

Bir çox sorğüların nəticəsinə görə insan vaxtının çox hissəsini ünsiyyət sərf edir.

 • Telefon danışıqların
 • «Dəvətsiz qonaqlar»
 • İclaslar

Vaxtın itirilməsi

Çoxşaxəli məqsədlər

Siz təşkilatçı ola, motivə edən, istiqamətləndirən və bir çox başqa işləri görə bilərsiniz. Amma bütün işləri eyri vaxtda görə bilməzsiniz, ona görə də Sizin bir ana xəttiniz-məqsədiniz olmalıdır.

Vaxtın itirilməsi

Nizamsız kağız işləri

Masanın üstündə nizamsız tullanmış və qarışıq kağızlar da bilavasitə Sizin vaxt oğrunuzdur.

Vaxtın itirilməsi

Pozisiya problemi

Vaxtın idarəolunmasına xüsusi yanaşma tələb olunur. Bəzən Siz elə düşünürsünüz ki, layihəni həmişə həyata keçirmək olar amma bu belə deyil.

Vaxtın itirilməsi

Sistemsizlik

Pulu xərcləməyin qaydasını tap, pulların özləri güclərinə qənaət edəcək.

Vaxtın itirilməsi

ANS Şirkətlər Qrupu

Salam! Mən Pamam və ANS Şirkətlər Qrupu şirkətində Layihələr üzrə Menecer işləyirəm.

Mənim yaşam tərzimə diqqət yetirməyin vaxtıdır. Evdə və ya işdə olmağımdan asılı olmayaraq özümü həmişə yüklənmiş hiss edirəm. Bu səbəbdən istərdim ki, vaxtımı effektli formada istifadə edim.

Vaxtın itirilməsi   

ANS Şirkətlər Qrupu

Pam: Ona görə də, mən cədvəl tutub «vaxt bank» ımı təyin edib, onu necə israf etmək haqqında düşünəcəm. 

Vaxtın itirilməsi

ANS Şirkətlər Qrupu

Pam: Artıq bir ay keçdi və mən vaxtımı necə sərf etdiyimi təhlil edirəm.

Vaxtın itirilməsi

ANS Şirkətlər Qrupu

Pam: Hal-hazırda mən «vaxt oğrumu» təhlil edirəm.

Vaxtın itirilməsi

Modulun içindəkilərin təkrarı:

Bu modulda aşağıdakı mövzular haqqında söhbət açılmışdır:

 • Uğursuz planlaşdırma
 • Ehtiyatsız qərarqəbuletmə
 • Nəzarətsiz ünsiyyət
 • Çoxşaxəli məqsədlər
 • Nizamsız kağız işləri
 • Pozisiya problemi
 • Sistemsizlik

Yaddaş: İnsan atomları manipulyasiya edə bilər.  Amma o vaxtı nə gizlədə bilər və nə də ona mane ola bilər. Ancaq o vaxtını idarəedə bilər.

Vaxtın itirilməsi

Sorğü:

Doğru/Yalan cavablandırın.

Vaxt çox qiymətli resursdur çünki geridönməzdir.  Effektiv menecer olmaq üçün vaxtı necə idarəetməyin özəlliklərini bilmək lazımdır.

Vaxtın itirilməsi

Modul Sorğu:

Bu Modulu Sorğunun köməyilə təkrar edək.

Vaxtın itirilməsi

Vaxtın idarə olunması

Vaxtın optimallışdırılılması

Vaxtın idarə olunması

Dünyada ən şirin şey bağışlanılmış hədiyyələrdir. Zaman da belə hədiyyələrdən biridir.

Vaxtın idarə olunması

Əgər Siz dünyada ən qiymətli şeylərdən olan dincəlmək və işlərinizin görülməsini istəyirsinizsə, onda vaxtınızı düzgün idarə edin. 

Vaxtın idarə olunması

Modulun məqsədi:

Bu modul vaxtın necə seqmentlərə bölməyə və necə çevik olmağa kömək edəcək:

Yaddaş:

 • Planlaşdırmanın vaxtıdır.
 • Qərar vermənin vaxtıdır.
 • Əks əlaqəyə diqqət yetirməyin vaxtıdır.
 • Önə aparmanın vaxtıdır.
 • Kağızla işləməyin vaxtıdır.
 • Dəyişməyin vaxtıdır.
 • Sükanı ələ almağın vaxtıdır.

Vaxtın İdarə Olunması

Planlaşdırmanın vaxtıdır.

Vaxtın effektiv idarə olunmasında ən vacib məqamlardan biri vaxtı seqmentlərə bölməkdən ibarətdir. Bu o deməkdir ki, Siz hər bir saniyə, dəqiqə, saat və növbəti ğün, həftə, ay və s. planlaşdırırsınız. 

Planlaşdırma məhsuldarlığı artırır.  

Vaxtın idarə olunması

Planlaşdırmanın vaxtıdır.

Plansız iş gördükdə, hər addımda dayanmalı və növbəti addım axtarmalı oluruq. Bu isə vaxt itkisidir. Planlı iş zamanı isə davamlı proses kimi təzahür edir.

Vaxtın idarə olunması

Gözlənilməz hadisələrin idarəolunması üçün vaxtdır.

Sizin gözlənilməz hallar üçün alt planınız olmalıdır.

Vaxtın idarə olunması

İşi sonraya qoymanın vaxtıdır.

İşi sonraya qoymaqda ehtiyatlı olun. Ancaq bilin ki, imkanlar həmişə verilmir. Ən az vacib olan işləri sonraya qoyun.

Vaxtın İdarəolunması

Prioritetləşmə

Vaxtın İdarəolunması

Prioritetləşdirmənin vaxtıdır.

Biz bilməliyiki ki, hansı tapşırıqlar təxirə salına bilər.

Vaxtın idarəolunması

Qərar qəbuletmə vaxtıdır.

Öz-özünə törəyən qısa-müddətli qərarlar və sistemli uzun-müddətli qərarlar.

Vaxtın İdarəolunması

Qərar qəbuletmə vaxtıdır.

Optimal yanaşmaqla qərar qəbuletmə vaxtını qazan: müdrik ol, çevik ol.

Qərar qəbuletmə prosesi:

 • Problem
 • Həlli
 • Nəticəsi

Vaxtın İdarəolunması

Əks əlaqəyə diqqət yetirməyin vaxtıdır.

Telefon danışıqları, çağrılmamış qonaqlar və İclaslar «vaxt sıxışdıran» dırlar. Əks əlaqəyə diqqət yetirin və  vaxt Sizindir. 

Vaxtın İdarəolunması

Telefonda əks əlaqə yaramağın vaxtıdır. Telefon ən qorxulu «vaxt sıxışdırıcılar» ından biridir. Telefon danışığınızı idarə edin.

Vaxtın İdarəolunması

Telefonda əks əlaqə yaramağın vaxtıdır. İnsanları və maşınları Sizin telefon danışıqlarınızı canlandırmaq üçün xahiş edin. Onlar deyəcəklər ki, müxtəlif telefon danışıqları fərqli əks əlaqə yaratmaq iqtidarındadırlar. Vaxtınıza nəzarət edin.

Vaxtın İdarəolunması   

Əks əlaqəyə diqqət yetirməyin vaxtıdır.

Çağrılmamış qonaqlar həm narahatlıqdır həm də rahatlıq.

Eyni zamanda dincəlirsiniz həm də, vaxt itirirsiniz.

Vaxtın İdarəolunması.

«Yox» deməyi öyrənin.

Vaxtın İdarəolunması.

Əks əlaqəyə diqqət yetirməyin vaxtıdır.

Əgər «Yox» demək tələb olunursa, onu deyin. Yümşaq, mehriban və qərarlı olun.

Vaxtın İdarəolunması.

Sizə qonaqlıqda ev sahibi yeməkləri məcburən yemənizi təkid edib?

Belə bir situasiya iclasda olsa necə özünüzü hiss edərdiniz?

Vaxtın İdarəolunması.

Görüşmək vaxtıdır.

Şirkətlər insanları işləmək üçün işə götürürlər, təkcə iş haqda söhbət etməyə deyil. Ona görə də qısa, lokanik və dəqiq olun.

Vaxtın İdarəolunması.

Önə aparmanın vaxtıdır.

Sizin Vaxt üzrə Menecmentiniz doğru ola bilər. Amma uyğun insanlar uyğün yolla və tərzlə seçilməlidir.

Vaxtın İdarəolunması

Önə aparmanın vaxtıdır.

Vaxt itkinizi təyin edin. Nümunə olaraq işçilərinizin qarşısında təcrübənizi bölüşdürün. Bu onları motivasiya edəcək.

İşçilərinizi motivasiya edin.

Vaxtın idarə olunması

Önə aparmanın vaxtıdır.

İşçilərinizə motivasiya verin:

 • İşdə inkişafları üçün yeni üfüqlərin oldüğünü deyin.
 • Təşkilatın inkişafında onların da qatqısı var
 • Təşkilatın onların qabiliyyətlərinə ehtiyacı var.
 • Qərarların qəbulunda onların da iştirakı alqışlanır.

İşçilərinizi motivasiya edin.

Vaxtın idarəolunması

Önə aparmanın vaxtıdır.

İşçilərinizə motivasiya verin:

 • İşçilərinizin uğurlu işini təqdir edin.
 • İşçilərinizin öndə getmək iqtidarını qeyd edin.

Vaxtın idarəolunması

Önə aparmanın vaxtıdır.

Həvalə et.

Bəzi işlərinizi işçilərinizə həvalə edin. Bu Sizə vaxta qənaət etməyə və işçilərinizi motivasiya etməklə nəticələnəcəkdir.

Vaxtın idarəolunması

Kağızla iş görmənin vaxtıdır.

Hətta bütün iş prioritetlərizi təyin etsəniz belə kağızla işə vaxt ayırın.  Çünki oxumaq və yazmaq işgüzar həyatınızın ayrılmaz hissəsidir.

Vaxtın idarəolunması

Kağızla iş görmənin vaxtıdır.

Hər hansı bir yazı işinizi görəndə bilin ki, bu vaxt həm yazanın həm də oxuyanındır.

Oxumanızı da cədvəlləşdirin.

Vaxtın idarəolunması

Kağızla iş görmənin vaxtıdır.

Masınızın üstünü təmiz və nizamlı saxlayın.

Vaxtın idarəolunması

Dəyişmək vaxtıdır.

Vaxt ucuz ərzaq məhsulu deyildir. Benyamin Franklin demişdir: «Vaxt puldur». Pul xərclənirsə, yenə qazanıla bilər amma vaxt haqqında bunu demək mümkün deyildir.

Vaxtın idarəolunması

Dəyişmək vaxtıdır.

 Başqalarının istəklərinə qarşı diqqətli olun.

Vaxta üzlaş.

Vaxtı nəzarət o deməkdir ki, sükan Sizin əlinizdədir. İstədiyiniz vaxt özünüzə «dayan» deyə bilərsiniz, dincələ bilərsiniz və dostlarınızla görüşə bilərsiniz. Çünki, vaxtı Siz idarə edirsiniz.

Dəyişmək vaxtıdır.

Siz əgər elə düşünürsünüz ki, ancaq işgüzar həyatınıza vaxtın idarəolunması lazımdır, səhv fikirdir. Həftə ancaq iş günlərindən ibarət deyil. Həftədə 168 saat vardır. Vaxtın idarəolunmasını qeyri-iş günlərinə gə sirayət edin.  

Dəyişmək vaxtıdır.

Vaxtın İdarəolunmasının mahiyyətini anlamaq üçün «axırıncı dəqiqə» mifinə diqqət yetirmək lazımdır.

Ancaq bu mif tamamilə xülyadır. İşi başladığınız zaman hər dəqiqəniz qiymətlidir.  Bu mif ansaq vaxtın idarəolunmasından dəyərlənməyənlər üçündür.

Dəyişmək vaxtıdır.

Fəal ol, reaksiya verən deyil!

İşinizi başlayan zaman qərarlı davran, gündəlik çətinliklərə reaksiya vermə. Siz gündəlik çətinliklərə reaksiya verdikdə, işin mahiyyətindən uzaqlaşırsınız.

Dəyişmək vaxtıdır.

Sükanı ələ almağın vaxtıdır.

Sənədləriniz Sizin imicinizi göstərir.

Sükanı ələ almağın vaxtıdır.

Bu cədvəli bir ay müddətində istifadə edin. 

Sükanı ələ almağın vaxtıdır.

Bir ay müddətində «vaxt oğrunuzu» siyahıya alın və addımlar edin.

Vaxtın idarəolunması

ANS Şirkətlər Qrupu

Gülər: Əngəl, əngəl yenə də əngəl. Bu gerçək problemdir. İşçilər tərəfindən davamlı əngəllər mövcud idi. «Çağrılmamış qonaqlar»ım mənim yanıma söhbətləşməyə gəlirdilər. Amma indi ancaq saat 16.00-17.00 müddətində mənim yanıma söhbətləşməyə gəlirlər. Qalan vaxt isə mənim qapım bağlıdır. Ancaq təcili nə isə baş verərsə, onda məni görə bilərlər.   

Vaxtın idarəolunması

ANS Şirkətlər Qrupu

Məmməd: İnsanın yanaşması və düşüncə tərzi bilavasitə vaxtın səmərəli idarəolunmasna təsir göstərir. Məqsəd olmalıdır və insan o məqsədə doğru getməlidir. Başqa insanların problemlərinin düşünmə. Prioritetlərini qur və az əhəmiyyətli işlərini başqalarına həvalə et.

Vaxtın İdarəolunması

ANS Şirkətlər Qrupu

Nigar: Mən həmişə plan-cədvəlimi və hesabatımı sistemli şəkildə yazmaqda çətinlik çəkmişəm. Çünki, telefon zəngləri mənə mane olurdu. Mən qərara gəldim ki, telefon zənglərinə sipər qoyam və katibəmə ancaq vacib zəngləri qəbul edəcəyimi dedim. Katib isə günün sonundə hesabat verirdi. 

Vaxtın İdarəolunması

ANS Şirkətlər Qrupu

Muxtar: Salam! Mən aydın məqsədi olan iclaslar keçirməyin fanatıyam.  İclası planlaşdırmadan əvvəl mən onun məqsədinin aydın olmasını təhlil edirəm və çalışıram ki, bütün iclas iştirakçıları iclasın məqsədini aydın təsəvvür etsin.

Vaxtın İdarəolunması

ANS Şirkətlər Qrupu

ANS Şirkətlər Qrupun da işləyən Tofiq və başqaları onlara gələn məktubları ancaq cavablandırırlar. Onlar standart işgüzar məktub yazmırlar.

Vaxtın İdarəolunması

Moduldan ümumiləşmələr.

Biz aşağıdakıları öyrəndik:

 • Planlaşdırmanın vaxtıdır.
 • Qərar vermənin vaxtıdır.
 • Əks əlaqəyə diqqət yetirməyin vaxtıdır.
 • Önə aparmanın vaxtıdır.
 • Kağızla işləməyin vaxtıdır.
 • Dəyişməyin vaxtıdır.
 • Sükanı ələ almağın vaxtıdır

Vaxt insana dost və düşmən ola bilər.

Vaxtınızın optimallaşdırılması.

Vaxtınızı tənzimləmək, idarəetmək və konsolidasiya etmək üçün ORQANAYZER-dən istifadə edin.

 • Gündəlik tutun.
 • Divar tablosuna qeydlər edin.
 • Rəqəmsal gündəlikdən istifadə edin.

Vaxtınızı optimallaşdırın.

Vaxtınızın normalar cədvəlini tutun. Cədvəli tələblərinizə uyğünlaşdırın.

Vaxtınızı optimallaşdırın.

Hə/yox cavablandırın.

 1. Xəstəlik qarğışdırmı?

Vaxtınızı optimallaşdırın.

Sağlamlıq vergidir. Əgər sağlamlığınızı itirdinizsə, bu Sizə vaxt hesabına başa gələcək. Ona görə də sağlamlığınızı qoruyun.

Vaxtınızı optimallaşdırın.

Təzyiq, stress və narahatçılıq «vaxt oğru» südür. Əgər zamanında profilaktik tədbirlər görülməzsə, vaxtla bağlı aqibətiniz pis ola bilər.

Vaxtınızı optimallaşdırın.

Əhvalınızı həmişə sabit saxlayın. Çünki, emosional müvazinətiniz pozularsa, bərpası çətin olacaqdır.

Vaxtınızı optimallaşdırın.

ANS Şirkətlər Qrupu

ANS Şirkətlər Qrupu- da işləyən işçilərin təcrübələrinə baxaq.

Nazim: «Sunami» yə qarşı sakit qalmağı təvəqqe edirəm. Əgər problemlərim varsa, onda təcrübəsi olanlara müraciət edirəm.  

Vaxtınızı optimallaşdırın.

ANS Şirkətlər Qrupu.  

Sevda: Bir qədər əvvəl mənim üçün iş və şəxsi həyatımı tənzimləmək çox çətin idi. Sinirlərim pozulmuşdu. Mən qəarar gəldim ki, hər 6 aydan bir dincəlməyə gedim. İndii əhvalım çox yaxşıdır.

Modulun təkrarı.

Bu modulda biz aşığıdakıları öyrəndik:

 • ORQAQAYZER-dən istifadə
 • Vaxt normalarının cədvəlləşdirilməsi
 • Tələyə düşməmək